Daily Archives

One Article

Państwowe domy opieki

Państwowe domy opieki

Opieka medyczna w domu seniora

Każda starsza osoba, którą nie może zająć się rodzina lub która wymaga całodobowej opieki medycznej może skorzystać z usług, jakie oferuje dom opieki Wrocław. Domy opieki to instytucje, które posiadają zaplecze medyczne i zapewniają dogodne warunki dla osób starszych.