Państwowe domy opieki

Państwowe domy opieki

Opieka medyczna w domu seniora

Każda starsza osoba, którą nie może zająć się rodzina lub która wymaga całodobowej opieki medycznej może skorzystać z usług, jakie oferuje dom opieki Wrocław. Domy opieki to instytucje, które posiadają zaplecze medyczne i zapewniają dogodne warunki dla osób starszych.

Osoba starsza w domu seniora

Pozwalają im właściwie funkcjonować, opiekują się nimi i dbają o to, aby niczego im nie brakowało. Dzięki tak wspaniałej opiece, starsze osoby mogą czuć się po prostu świetnie i nie mogą narzekać na to, że przebywają z dala od rodziny. Zresztą rodzina w każdej chwili może odwiedzić starszą osobę, zabrać ją na kilka dni do domu, jeżeli stan starszej osoby jest stabilny. Aby starsza osoba mogła znaleźć miejsce w domu opieki, rodzina powinna złożyć wniosek w odpowiednim ośrodku pompy społecznej.

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny rozpatrzy wniosek w ciągu 14 dni i zawiadomi rodzinę o swojej decyzji. W większości przypadków wnioski są rozpatrywane pozytywnie, ponieważ urzędnicy zdają sobie sprawę z tego, że opieka nad starszymi osobami jest niezwykle wymagająca i bardzo pracochłonna.

Ponadto większość osób nie ma w domu odpowiednich warunków do tego, aby opiekować się starszą osobą. Z pomocą przychodzą właśnie takie domy opieki, które świadczą profesjonalną pomoc medyczną i opiekuńczą.

Prywatny dom opieki we Wrocławiu znajduje się tutaj: Phm.pl/phmim/index.php/domy-specjalistycznej-opieki-medycznej